Reklamacje

Formularz reklamacji

Pobierz formularz reklamacji klikając w guzik poniżej.

Przesłanie zgłoszenia

Wyślij formularz na adres: sklep@normastore.pl

Pakowanie przesyłki

Dokładnie zapakuj reklamowany towar oraz dołącz do paczki formularz reklamcji i fakturę.

Wysyłka

Przekaż paczkę kurierowi w umówionym wcześniej dniu i godzinie.

Zwrot należności

Po zaakceptowaniu reklamacji, w ciągu 14 dni zwrócimy Ci pełną kwotę zamówienia.

§ 8. REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura
VAT) albo inny dowód zawarcia Umowy Sprzedaży.


2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone :
a) pisemnie na adres: Eco Service sp. z o.o., ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce;
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@normastore.pl


3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który może zostać przesłana
odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, opis
wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób
poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Eco Service
dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Eco Service.